Українська Англійська

Вчена рада інституту

~Склад Вченої ради Інституту психології та соціального захисту~

Голова Вченої ради: директор інституту психології та соціального захисту, д. пед. н., професор
Шуневич Богдан Іванович;
Заступник голови: заступник начальника інституту психології та соціального захисту,  к. псих. н., доцент, полковник сл. ц. з.
 Слободяник Володимир Іванович;
Секретар Вченої ради: доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, к.філос.н., доцент
Логвиненко Вікторія Михайлівна;

    Члени Вченої ради:
-            завідувач кафедри технічного перекладу,д. філол. н., професор Тищенко Олег Володимирович;
-            завідувач кафедрипрактичної психології та педагогіки,д. пед. н., професор ЛитвинАндрій Віленович;
-            завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, д. політ. н., доцент Шерман Олена Михайлівна;
-            завідувач кафедриукраїнознавства, к. філол. н., доцент Лабач Марта Миколаївна;
-            професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, д. пед. н., професор Васянович Григорій Петрович;
-            професор кафедри практичної психології та педагогіки,д. псих. н., професор Кривопишина Олена Анатоліївна;
-            професор кафедри практичної психології та педагогіки,д. пед. н., ст. н. с. Руденко Лариса Анатоліївна;
-            професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, д. н. з держ. упр., доцент Кривачук Людмила Федорівна;
-            професоркафедри іноземних мов та технічного перекладу, к. філол. н., доцент ВойтюкСвітлана Миколаївна;
-            доцент кафедри практичної психології та педагогіки, к.псих.н., доцент Сірко Роксолана Іванівна;
-            доцент кафедри практичної психології та педагогіки, к.псих.н., доцент Куций Олександр Анатолійович;
-            доцент кафедри іноземних мов та технічного перекладу, к. пед. н., доцент Рак Наталія Володимирівна;
-            доцент кафедри іноземних мов та технічного перекладу, к. пед. н., доцент Пальчевська Олександра Святославівна;
-            доцент кафедри іноземних мов та технічного перекладу, к. філол. н., доцент Дробіт Ірина Михайлівна;
-            доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, к. іст. н. Лозинський Андрій Федорович;
-            старший викладач кафедри українознавства, к.філол.н. Вербицька Лідія Олегівна;
-            старший викладач кафедри іноземних мов та технічного перекладу, к.філол.н.Онищук Марія Іванівна;
-            викладач кафедри українознавства Хлипавка Галина Григорівна;
-            рядовий сл. ц. з. Альфавіцька Вікторія Вікторівна;
-            студент Мостіпан Вікторія Микалаївна.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua