Українська Англійська

Державне замовлення

Ліцензійний обсяг, державне замовлення та кількість місць для вступу поза конкурсом на денну форму навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у 2012 році

Напрям / спеціальність

Ліцензійний обсяг

Державне замовлення

Кількість місць для вступу поза конкурсом

Підготовка бакалавра

6.020303 Філологія (переклад)

50

-

50

6.030103 Практична психологія

60

4

1

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

30

5

1

6.070101 Транспортні технології

60

8

2

6.170103 Управління інформаційною безпекою

30

9

2

6.170201 Цивільнийзахист

60

26

7

6.170202 Охорона праці

60

4

1

6.170203 Пожежна безпека

350

87

22

Підготовка спеціаліста

7.03010301Практична психологія

30

7

2

7.04010601 Екологіята охорона навколишнього середовища

25

5

1

7.07010102Організація перевезень і управління на транспорті

25

-

25

7.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху

30

 -

30

7.17010302 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

30

10

2

7.17020201 Охорона праці

30

6

1

7.17020301 Пожежна безпека

440

80

20

Підготовка магістра

8.04010601 Екологіята охорона навколишнього середовища

5

3

1

8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті

15

4

1

8.07010104 Організаціяі регулювання дорожнього руху

20

4

1

8.17010302 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

5

-

5

8.17020201 Охорона праці

20

-

20

8.17020301 Пожежна безпека

30

20

5

8.18010013 Управління проектами

30

10

2


 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post