Українська Англійська

Department for academic research

Відділ організації науково-дослідної діяльності як структурний підрозділ університету створений на основі наказу ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з метою забезпечення координації науково-дослідної роботи. Згідно зі штатним розписом університету, до складу відділу входять: начальник відділу - к.т.н. Ємельяненко Сергій Олександрович; головний науковий співробітник - к.т.н., доцент Рудик Юрій Іванович; старший науковий співробітник - к.т.н., с.н.с Кирилів Ярослав Богданович; науковий співробітник - к.х.н. Сиса Леонід Володимирович; науковий співробітник - к.філол.н., доцент Дробіт Ірина Михайлівна; завідувач науково-дослідної лабораторії - Петровський Віталій Львович; Відділ забезпечує координацію та аналіз науково-дослідної роботи кафедр та інших підрозділів Навчально-наукових інститутів. Науково-дослідну роботу здійснюють кафедри університету, які залучають до цієї діяльності професорсько-викладацький склад, докторантів, адюнктів, а також курсантів, студентів та слухачів. Працівники відділу:


Начальник відділу
Ємельяненко Сергій Олександрович

кандидат технічних наук
yemelyanenko@ldubgd.edu.ua

Головний науковий співробітник
Рудик Юрій Іванович

кандидат технічних наук, доцент
rudyk@ldubgd.edu.ua
Старший науковий співробітник
Кирилів Ярослав Богданович

кандидат технічних наук, с.н.с.
kyryliv@ldubgd.edu.ua
Науковий співробітник
Дробіт Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент
idrobit@ldubgd.edu.ua
Науковий співробітник
Сиса Леонід Володимирович

кандидат хімічних наук, доцент
l.sysa@ldubgd.edu.ua
Завідувач науково-дослідної лабораторії
Петровський Віталій Львович

v.petrovskiy@ldubgd.edu.ua
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post