Українська Англійська

Навчально - методичний центр

Навчально-методичний центр є самостійним структурним підрозділом університету, що реалізує функції ректорату з керування освітнім процесом в університеті, забезпечуючи планування, організацію та управління навчальною діяльністю університету, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, веде облік і звітність з питань навчальної роботи, координує навчально-методичну роботу в університеті.
Навчально-методичний центр здійснює координацію роботи навчально-наукових інститутів та кафедр із планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог. У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету та наказами ректора.
 


 
Начальник центру
Стасьо Роман Іванович
полковник служби цивільного захисту
тел. +38(032)233-14-77
stasjo-r@ldubgd.edu.ua

 

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post