Українська Англійська

Спеціальне навчання

Спеціальні курси навчання створені у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України на факультеті післядипломної освіти з метою підвищення кваліфікації фахівців установ і організацій і набуття ними спеціальних знань у галузі господарської діяльності протипожежного призначення, відповідно до наказу МНС України від 25.12.2009 № 886 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів”. Порядок проведення спеціального навчання визначено наказом МНС від 12.11.2009 № 742 «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення».Спеціальне навчання в Університеті здійснюється на основі ліцензії МОН України АВ № 420731 відповідно до затверджених навчальних планів і програм Держпожбезпекою МНС (наказ від 05.02.2010 № 36/5/513).Факультет післядипломної освіти, на платній основі, здійснює спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення, суб’єктів господарювання різної форми власності, які бажають у подальшому отримати (підтвердити) ліцензію на відповідний вид господарської діяльності в ДДПБ МНС за наступними напрямками:

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post