Українська Англійська

Іssue №23 (2013)

 
 ЗМІСТ       CONTENTS
 
О.Б. Андрусейко, Ю.І. Грицюк
СКЛАДИ ЗБЕРІГАННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ
7
 
O.B. Andruseyko, Yu.I. Grytsyuk
STORAGE WAREHOUSE OF SHAPEDTIMBER: PECULIARITIES OF FIRE BREAKING-OUT WARININGS
     
В.М. Баланюк, О.І. Гарасимюк, П.В. Пастухов
ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕГАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ АЕРОЗОЛЬУТВОРЮЮВАЛЬНИХ СПОЛУК
14
V.M. Balanyuk, O.I. Herasymyuk, 
P.V. Pastukhov

EXTINGUISHING EFFICIENCY OF SOME AEROSOL-POIETIC COMPOSITION
     
О.І. Балицький, М.М. Семерак, В.О. Балицька, А.В. Субота, Я.Еліаш, О.Б. Вус
ЗМІНА МІЦНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНЕВИХ БАЛОНІВ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗА ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
20
А.I. Balitskii, M.M. Semerak, V.А. Balitska, A.V. Subota, Ya. Eliasz, О.B. Vus
STRENGTH PROPERTIES CHANGE OF HYDROGEN CYLINDERS AT POWER GENERATING UNITS OF POWER PLANT FOR CONTINUOUS OPERATION
     
О.І. Башинський, М.З. Пелешко,
Т.Г. Бережанський

ВПЛИВ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ПРОЦЕСИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ
29
O.I. Bashynskyy, M.Z. Peleshko,
T.G. Berezhanskyy

HIGH TEMPERATURE INFLUENCE ON THE PROCESS OF CEMENT ROCK STRUCTURING
     
Р.Б. Веселівський, А.П. Половко, 
О.О. Василенко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ФІБРОЛІТОВИМИ ПЛИТАМИ
33
 
     
     
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post