Українська Англійська

Редакційна колегія

канд. техн. наук
канд. техн. наук
д-р техн. наук
канд. фіз.-мат. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р пед. наук
д-р хім. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р хім. наук
д-р фіз.-мат. наук
д-р фіз.-мат. наук
канд. техн. наук
канд. техн. наук
канд. техн. наук
канд. техн. наук
канд. техн. наук
канд. техн. наук
канд. пед. наук
канд. техн. наук
Рак Т.Є. – головний редактор
Антонов А.В. – заступник головного редактора
Семерак М.М. – науковий редактор
Кузик А.Д. – заступник наукового редактора
Єжи Волянін (Республіка Польща)
Гащук П.М.
Грицюк Ю.І.
Гудим В.І.
Гуліда Е.М.
Гивлюд М.М.
Жартовський В.М.
Козяр М.М.
Михалічко Б.М.
Мичко А.А.
Пашковський П.С.
Рак Ю.П.
Сидорчук О.В.
Сушко В.О.
Тацій Р.М.
Юзевич В.М.
Баланюк В.М.
Болібрух Б.В.
Бабаджанова О.Ф.
Гуцуляк Ю.В.
Клімкін В.І. (Російська Федерація)
Ковалишин В.В.
Коваль М.С.
Откідач М.Я.
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post