Українська Англійська
1

Про журнал

   Тематична спрямованість збірника наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності": оригінальні та оглядові праці в галузі педагогічних наук та технічних - з напрямів: інформатика та автоматизація, інформаційні технології, інформаційна безпека, управління проектами і програмами, безпека життєдіяльності та охорона праці, техногенна та екологічна безпека, теорія та методика професійної освіти, педагогіка вищої школи.

ІSSN 2078-4643
ЗАСНОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД),

ЗАРЕЄСТРОВАНО  Міністерством юстиції України 26. 06. 2007 р. Серія КВ №12969-1853Р

ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК,
в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук (Рішення президії  ВАК від 10 лютого 2010 року № 1-05/1)
поштовий  індекс  79007
РЕКОМЕНДОВАНО  ДО  ВИДАННЯ  рішенням  Вченої  ради  ЛДУ БЖД
(Протокол  №  5  від  06. 02. 2013 р.)

Літературний редактор Падик Г.М.
Редактор англійської мови Маслюк Д.
Технічний редактор Сорочич М.П.
Комп’ютерна верстка та
відповідальний  за  друк
Хлевной О.В.
Різографічний друк Климус М.В.
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post