Українська Англійська

International agreements

1. European Fire Service Colleges' Association /
Європейська асоціація навчальних закладів пожежної безпеки
2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej /
Головна школа пожежної охорони в місті Варшава
3. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie /
Центральна школа державної пожежної охорони в місті Ченстохова
4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie /
Школа аспірантів державної пожежної охорони в місті Краків
5. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu /
Державна вища технічно-економічна школою ім. Броніслава Маркевича в місті Ярослав
6. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu /
Вища інженерна школа безпеки та організації праці в місті Радом
7. Gmina Zagόrz / Гміна Загож
8. Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu / 
Вища економічна школа в місті Перемишль
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzaniaw Przemyślu / 
Вища школа інформаційних технологій і управління в місті Перемишль
10. Государственый унивирситет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь/ 
Державний університет цивільного захистц міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь;
11. Association «Echanges Sport-Culture Lorraine-Ukraine» / 
Асоціація «Спортивно-культурні обміни Лорен-Україна»
12. Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochronа Pracy w Katowicach / 
Вища школа управління охороною праці в Катовіцах»
13. Centrum naukowo-badawcze ochrony przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (Polska) / 
Науково-дослідний центр протипожежної охорони ім. Ю. Тулішковського – Державний дослідний інститут (Республіка Польща);
14. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / 
Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського;
15. Estonian Academy of Security Sciences / 
Естонська академія наук з безпеки;
16.  Prešovská univerzita v Prešove / 
Пряшівський університет;
17.  Społeczna Akademia Nauk /
Академія суспільних наук;
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

[email protected]

University Post