Українська Англійська

РК та СС

   Головною метою Ради курсантського та студентського самоврядування, як важливого елемента удосконалення навчально-виховної роботи є інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у курсантському, студентському та слухацькому середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості курсантів, студентів та слухачів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника, зразкового офіцера. 
 

   Основні напрямки роботи та завдання самоврядування:
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунок;
 • сприяють формуванню у курсантів та студентів університету патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, та власної гідності;
 • забезпечує захист прав та інтересів курсантів та студентів, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів, студентів;
 • сприяють створенню необхідних умов для проживання та відпочинку курсантів, студентів;
 • організовують співробітництво з курсантами, студентами інших навчальних закладів та молодіжними неполітичними організаціями;
 • сприяють участі курсантів та студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечують, разом з відповідними службами університету, інформаційну, правову, психологічну допомогу курсантам, студентам;
 • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню курсантами та студентами порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • здійснюють інформаційну та видавничу діяльності;
 • співпрацюють та координують роботу з викладачами, кураторами навчальних груп;
 • можуть виступати засновником благодійних фондів.
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках; 
 • організовують співробітництво з курсантами, студентами інших навчальних закладів та молодіжними неполітичними організаціями;
 • сприяють участі курсантів та студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечують, разом з відповідними службами університету, інформаційну, правову, психологічну допомогу курсантам, студентам;
 • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню курсантами та студентами порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • здійснюють інформаційну та видавничу діяльності;
 • співпрацюють та координують роботу з викладачами, кураторами навчальних груп;
 • можуть виступати засновником благодійних фондів.
 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

 

 

    За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому
   навчальному закладі приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання ;
 • переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається у вищому навчальному закладі за
 • державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів
 • фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу з персоналом;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
 • затвердження рішень з питань гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. 

 

План роботи Ради курсантського та студентського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

University Post