Українська Англійська

International Agreements

1. European Fire Service Colleges' Association /
 
2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej /
 
3. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie /
 
4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie /
 
5. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu /
 
6. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu /
 
7. Gmina Zagόrz / 
8. Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu / 
 
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzaniaw Przemyślu / 
 
10. Воронежский институт Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям России/Voronezh Institute of State Fire Service of the Ministry for Emergency Situations of Russia
11. Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Institute for Command Engineers» of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus 
12. Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | Institute for Command Engineers» of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus 
13. Институт переподготовки и повышения квалификации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | The Institute for Retraining and Professional Development” of the University of Civil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus
14. Association «Echanges Sport-Culture Lorraine-Ukraine» / 
 
15. Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochronа Pracy w Katowicach / 
 
16. Centrum naukowo-badawcze ochrony przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (Polska) / 
 
17. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / 
 
18. Estonian Academy of Security Sciences / 
 
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

University Post