Українська Англійська

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

Ліцензія АД №041432 від 13.07.2012 р. 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

University Post