Українська Англійська

Special Courses

     Спеціальні курси навчання створені  у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України на факультеті післядипломної освіти з метою підвищення кваліфікації фахівців установ і організацій і набуття ними спеціальних знань у галузі господарської діяльності протипожежного призначення, відповідно до наказу МНС України від 29.09.2011 № 1037 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення”.  Порядок проведення спеціального навчання визначено наказом МНС від 12.11.2009 № 742 «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення».Спеціальне навчання в Університеті здійснюється на основі ліцензії МОН України АВ № 420731 відповідно до затверджених навчальних планів і програм Держпожбезпекою МНС (наказ від 05.02.2010 № 36/5/513). Факультет доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти, на платній основі, здійснює спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення, суб’єктів господарювання різної форми власності, які бажають у подальшому отримати (підтвердити) ліцензію на відповідний вид господарської діяльності в ДІТБ МНС за наступними напрямками:


 

Вид діяльності

 

Термін проходження спеціального навчання

керівники(год.)

виконавці(год.)

- Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискакозахисту, вогнезахисного обробляння

126

126

- Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)

80

56

- Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень

52

52

- Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей

40

40

- Монтаж технічне обслуговування систем протидимного захисту

64

40

- Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту

40

40

- Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів) клапанів з нормованими межами вогнестійкості

40

40

- Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе)

40

40

- Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання)

40

40

- Вогнезахисне заповнення

40

40

- Мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка) печей, коминів, димоходів (димарів, димових каналів)

36

36

- Перевірка знань з питань пожежної безпеки

4

4

- Пожежно-технічний мінімум

12

12

- Підвищення кваліфікації з питань пожежної безпеки

80

80

 

Зразок заяви

Додаток
  Список фахівців, які направляються на спеціальне навчання


№з/п Прізвище, ім’я, по батькові керівник, виконавець(вказати) Напрямки спеціального навчання Посада, розряд(відповідно трудової книжки)
         
         
         
         

     Після погодження заяви, укладається договір між заявником і Університетом на проведення спеціального навчання за типовою формою, в якому вказується вартість навчання і термін його проведення. Після оплати фахівці заявника включаються до списку навчальної групи. У процесі спеціального навчання використовуються різні форми занять, у тому числі лекції, теоретичні, практичні, семінари, заліки, іспити.
Заняття проводяться, як в аудиторіях, лабораторіях Університету, так і на об’єктах м.Львова з залученням досвідченого науково-педагогічного персоналу, фахівців МНС, кваліфікованих працівників проектних та монтажних організацій.
    Після закінчення спеціального навчання та успішному здачі іспиту, слухачам видається свідоцтво про проходження спеціального навчання встановленого взірця.
Відповідає за організацію та проведення спеціального навчання – доцент кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій факультету доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти
Контактна інформація
м. Львів вул. Клепарівська, 35
тел. (032) 233-14-68
E-mail: BBVpdo.ubgd.lviv.ua
 
 
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

University Post