Українська Англійська

Ситуація щодо рівня захищеності об’єктів та населених пунктів потребує постійної уваги з боку Держави

Версия для печати
Ситуація щодо рівня захищеності об’єктів та населених пунктів потребує постійної уваги з боку Держави
Ситуація щодо рівня захищеності об’єктів та населених пунктів потребує постійної уваги з боку Держави

     На конференції заслухали та обговорили доповіді з проблем підвищення рівня захищеності об'єктів та населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій та об'єктів від надзвичайних ситуацій, моделювання явищ техногенного і природного характеру та технологій їх ліквідації, розробки державних заходів у галузі цивільного захисту та пожежної безпеки, формування моральних та психологічних рис офіцера пожежно-рятувальної служби, екологічні і медико-біологічні аспекти життєдіяльності. Особливу увагу було зосереджено на питаннях підвищення рівня захищеності об'єктів та населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій та об'єктів від надзвичайних ситуацій.

     Учасники конференції відзначили, що за останні роки активізувались роботи в напрямі формування нових концептуальних підходів щодо підвищення рівня безпеки об'єктів та населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій та об'єктів від надзвичайних ситуацій, інноваційних проектів щодо перспектив забезпечення безпеки життєдіяльності. Подальшого розвитку набувають міжрегіональні зв'язки у галузі безпеки життєдіяльності. Разом із тим, доводиться констатувати, що ситуація щодо рівня захищеності об'єктів та населених пунктів повністю не вирішена та потребує постійної уваги як з боку нашої держави, так і інших держав. Рекомендовано зосередити основні зусилля на таких проблемах розробки, вдосконалення методик випробування та впровадження екологічно безпечних вогнегасних речовин, приладів і матеріалів відповідно до існуючих вимог.

 

Додати коментар

You must have Javascript enabled to use this form.

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post